NXT full service bureau in de volgende vakgebieden:

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW
BOUWKUNDIGE ONDERSTEUNING
ONDERHOUDSADVISERING


Voor:

NIEUWBOUW
RENOVATIE
TRANSFORMATIE
VERBOUW
MONUMENTENZORG


De vakgebieden betreffen de sectoren:

WONINGBOUW
UTILITEITSBOUW
STEDENBOUW


Disciplines binnen architectuur en stedenbouw:

Initiatief / Haalbaarheid
Projectdefinitie (programma van eisen)
Conceptontwikkeling
Stedenbouwkundige ontwerpen en beeldkwaliteitsplannen
Structuurontwerp
Voorontwerp
Definitief ontwerp
Technisch ontwerp / bestek
Prijs- en contractvorming
Uitvoeringsgereed ontwerp
Directievoering


Disciplines binnen bouwkundige ondersteuning:
Modelleren van bouwwerken (BIM)
Plantoetsingen
Vergunningsaanvragen
Bestekken en technische omschrijvingen
Begrotingen
Tekenwerk en digitalisatie
Directievoering en toezicht
Opleveringen
Nazorg


Disciplines binnen onderhoudsadvisering:

Meerjarenonderhoudsprognoses (MOP)
Woningwaardering (puntensysteem)
Bouwkundige inspecties en rapportages
Aankoop- en opleverkeuringen
Uitvoeringsadviezen en prijstoetsingen